Online narudžba

Svoj upit pošaljite e-mailom na adresu: info.hr@ytong.com;

 

nakon primitka Vaše preliminarne narudžbe, obratit će Vam se naš Ytong strop savjetnik, g. Tomislav Gojkovič, dipl. ing. građ. (projektant konstrukcije)

 

Vaš upit treba sadržavati slijedeće podatke:

  • Ime i prezime kupca,
  • Adresa,
  • Telefon,
  • e-mail
  • Napomena da li je riječ o novogradnji ili rekonstrukciji
  • Vrsta i lokacija objekta 
  • Scan nacrta za novogradnju ili rekonstrukciju objekta (skica ili izvadak iz projekta -tlocrt etaže na koju se strop oslanja, tlocrt etaže koja ga opterećuje i poželjno jedan presjek)