Tehničke upute

Tehničke upute izdane zajedno s pripadajućom Izjavom o sukladnosti za svaki pojedini proizvod od strane IGH i Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, usklađene su s aktualnim Zakonom o proizvodima u RH.