Arhitekti / projektanti

 

Toplinska izolativnost

Ulaganjima u razvoj proizvoda i stalnim poboljšavanjem kvalitete proizvoda i proizvodnih procesa, smanjena je gustoća Ytong proizvoda, a da tlačna čvrstoća nije pala ispod 2,5 N/mm2. Smanjivanjem gustoće (obujamske mase), smanjena je i toplinska vodljivost materijala koja sada iznosi λ10DRY = 0,084 W/mK. Proizvodi gustoće 350 kg/m3 imati će oznaku SMART, a računska  toplinska vodljivost iznosi: 
λR = 0,10 W/mK. λ (lambda) je koeficijent toplinske vodljivosti odnosno sposobnosti građevinskog materijala da provodi toplinu.

Ytong SMART blok od 40 cm osigurava koeficijent prolaska topline U = 0,24 W/m2K.

Gradnja Ytong SMART blokovima omogućuje dvostruku uštedu:
Ytong zid je sam po sebi odličan toplinski izolator te nije potrebno upotrijebiti dodatnu toplinsku izolaciju. Iz tog razloga su troškovi grijanja i hlađenja građevine niži i do 50%

Lambda u suhom stanju

ZAKLJUČAK:

Manja λ = veća ušteda energije !
Niži U = bolja toplinska izolacija !   
Tanji zid = više stambenog prostora !

 

Protupotresnost

YTONG – nezaobilazni građevinski materijal za gradnju u seizmičkim zonama

Istraživanje provedeno u Ljubljani 2009. godine, na Zavodu za gradbeništvo, u suradnji s renomiranim stručnjacima Slovenije i Hrvatske za pitanje gradnje u seizmološki aktivnim područjima, pokazalo je da su zidane konstrukcije od Ytong elemenata jednakovrijedne kao i opečno ziđe, što više, dokazano imaju veću fleksibilnost u slučaju potresnih djelovanja.
Iako su Ytong zidane konstrukcije percipirane unutar stručne javnosti dugi niz godina kao neadekvatne u potresnim zonama, provedeno istraživanje činjenicama potvrđuje visoku vrijednost zidanih konstrukcija građenih Ytong sustavom.

Samo je s Ytongom moguće graditi monolitni zid s najboljom toplinskom izolacijom i ujedno najboljim karakteristikama u smislu otpornosti na potres.

Pogledajte ilustraciju oštećenja modela nakon simulacije potresa:

Protupožarnost

Zgarište sa cijelim Ytong zidovima