Ytong strop

gradnja ytong stropa

Ytong strop je polumontažni sustav za izvedbu međukatnih, krovnih, stubišnih i ostalih konstrukcija. Nezamjenjiv je kod rekonstrukcije, nadogradnje i adaptacije objekta. 

Prenosti Ytong stropa su:

 • Lagana, a izuzetno nosiva konstrukcija
 • Mala težina konstrukcije: masa od 150 do 175 kg/m2
 • Izvodi se bez tlačne ploče
 • Jednostavno za ugradnju - mali utrošak betona
 • Konstrukcija s minimalno podupiranja
 • Mogućnost izrade površina neobičnih i specifičnih oblika
 • Gredice se proizvode "po mjeri" prilagođene konkretnom projektu
 • Koristi se već nakon 24 sata od trenutka betoniranja gredica
 • Nosiva konstrukcija s najboljom toplinskom izolacijom
 • Vrhunska otpornost na požar i potres
 • Ugodna mikroklima u prostoru postignuta odličnom paropropustnošću
 • Otpornost na nametnike (crvotočine, gljivice, insekte i sl.)

Elementi Ytong stropa

Gredica

Gredica je predgotovljeni dio iz kojeg, u postupku betoniranja konstrukcije, nastaje glavno nosivo rebro. Gredica se sastoji iz: glavnog kostura (rešetkastog) nosača, dodatne armature gornjeg i donjeg pojasa (prema čemu se razlikuju različiti tipovi) te izbetonirane donje pojasnice, na koju se prilikom montaže oslanjaju stropni Ytong blokovi i ležajnice.

Ytong stropni blok

Ytong stropni blok od lakog betona (porobetona) mase oko 500kg/m3 postavlja se između gredica te služi kao skela za hodanje, a nakon zalijevanja rebara i premaza tankoslojnim mortom sastavni je dio konačne konstrukcije.

Takav pojedini blok može izdržati opterećenje i do 1 tonu. Poprečnim i uzdužnim piljenjem, dimenzije bloka se lagano mogu prilagoditi i manjim ramacima gredica, te udovoljiti raznim oblicima.

NAPOMENA ZA IZVOĐAČE: Uputstva za ugradnju potrebno je slijediti u svim fazama radi osiguranja visoke kvalitete ugrađenog Ytong stropa ili Ytong krova. U slučaju nestručne ugradnje, proizvođač i prodavatelj konstrukcije ne odgovaraju za posljedice.

Osim za stropne konstrukcije, Ytong strop je idealan u slučajevima izgradnje ili adaptacije krovnih konstrukcija.

U postavljanju Ytong krova stropni blokovi mogu se umetati s gornje strane. Prije betoniranja hodati se može samo po blokovima, ne i po gredicama. Stropni Ytong blok ne smije se opterećivati masom većom od 120 kg/kom.

Podupore se postavljaju na uzastopnim razmacima od 2,00m. Tom se prilikom konstrukciji izvodi radno nadvišenje sukladno tehničkim uputama. Nakon svaka četiri stropna bloka postavlja se ležajnica kao oplata poprečnog rebra.

U poprečna rebra u gornju i donju zonu uvlači se dodatna armatura ø8 B500. Gredice i poprečna rebra zapunjavanju se sitnozrnatim betonom (agregat 0 - 4 mm) karakteristične tlačne čvrstoće C20/25. Potrošnja iznosi cca 12- 15lit./m2 stropa.

Prije betoniranja, stropne blokove je potrebno natopiti vodom. Nakon betoniranja gredica, kad beton malo očvrsne, strop je potrebno pregletati tankoslojnim Ytong mortom u debljini od 1-2mm. Čak je bolje da se rijetka masa morta razastre običnom metlom. Podgled Ytong stropa žbuka se laganim vapneno- gipsanim ili gipsanim žbukama, do debljine od 1cm.