Izjave o svojstvima

Ytong proizvodi kontroliraju se sukladno građevinskim propisima i imaju sva svojstva navedena u pripadajućim Izjavama o svojstvima (DOP). Klasifikacija proizvoda na otpremnici i u izjavi o svojstvima vrši se pomoću jedinstvenog DOP i identifikacijskog broja koji su navedeni u otpremnici po pozicijama.

Što je Izjava o svojstvima?

Uredba 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća predviđa tzv. Izjavu o svojstvima (eng. "Declaration of performace") kojom proizvođač utvrđuje da osobine proizvoda odgovaraju navedenim svojstvima. Temeljem ove izjave proizvođač je dužan ispostaviti CE oznaku (frz. "Communautes Europeenes") za svoje proizvode, kako bi se proizvod mogao plasirati na tržište. CE oznakom izjavljujemo da za taj proizvod postoji Izjava o svojstvima, a u objema možete pronaći normativna svojstva proizvoda. Izjave o svojstvima pohranjujemo u trajanju od minimalno 10 godina te Vam u tom roku stoje u bilo koje vrijeme na raspolaganju.

 

Na internetskoj stranici www.rad-dop.com moguće je unosom DOP broja i identifikacijskog broja, nakon odabira odgovarajućeg jezika, učitati izjavu o svojstvima dotičnog proizvoda.

Montažni nadvoji

Multipor laki mort

LE_LPM_Y_1033 multipor mort