Međukatna konstrukcija

Kao i sve druge poznate sitnorebraste polumontažne konstrukcije,  YTONG strop se naravno ugrađuje i kao klasična međukatna konstrukcija, između stambenih etaža, prema podrumima ili prema tavanima.   Svi dodatni zahtjevi na konstrukciju u pogledu, zvučne, toplinske izolacije ili otpornosti na požar lagano se rješavaju dodatnim slojevima sa gornje ili sa donje strane konstrukcije.  Sve gredice se izvode "na mjeru" pa je zato na gradilištu puno manje otpadnog materijala,  a u samoj proizvodnji moguće je riješiti sve zahtjeve projektanata i investitora. Kod YTONG stropa nije potrebno izvoditi  tlačnu ploču, pa su zato  u pogledu toplinskih mostova puno kvalitetnije riješeni svi balkoni, konzolni napusti i sl.

Osim navedenih prednosti  ove konstrukcije važno je napomenuti  da je sa kombinacijom debljina YTONG ploča 5, 7,5, 10, 12,5 i 15mm, otvorena mogućnost  projektantima  izvođenja tzv. povišenih Ytong stropova, kojima se mogu savladati i puno veći rasponi od onih standardnih za klasičnu zidanu gradnju (7,8 i 9m).

YTONG strop se u proizvodnom pogonu ili na gradilištu može pripremiti kao sustav laganih montažnih ploča, čija  se ugradnja na gradilištu može izvesti kamionskim kranovima ili dizalicama.  Na taj se način znatno smanjuje vrijeme ugradnje što u posebnim slučajevima može biti važan i odlučujući faktor pri odabiru konstrukcije.