Najčešća pitanja

 • Što je YTONG?

  Naziv Ytong je najstariji brand među građevinskim materijalima na svijetu. To je građevinski materijal od porastog betona, kolokvijalno najčešće zvanog porobeton, a podrazumijeva asortiman elemenata za zidanje različitih vrsta i veličina zidova u okviru zidanih konstrukcija.  Materijal odlikuju brojne izvrsne karakteristike kao što su - vrhunska toplinska izolacija, dobra nosivost, požarna otpornost, protupotresnost te mogućnost višenamjenske upotrebe. Ytong je jednostavan za obradu te omogućuje veoma brzu gradnju. Objekti građeni Ytong-om su trajni, sigurni i zdravi.

 • Što je YTONG sustav gradnje?

  Ytong sustav gradnje jest cjelovit sustav za gradnju odnosno zidanje nosivih i nenosivih zidova, međukatnih i krovnih ploča sustavom zidanih konstrukcija. To je skup svih Ytong proizvoda, odnosno Ytong zidnih ploča i blokova, termoblokova i protupotresnih zidnih blokova, U i L elemenata za nadvoje i serklaže, stropnih ili krovnih ispuna, te pratećeg asortimana poput Ytong tankoslojnog morta, Ytong alata i pričvrsnog pribora. Sve to,  kao i  redovno savjetovanje i pomoć stručnjaka iz tehničkog odjela, čini Ytong sustav gradnje.  Upotreba cjelovitog sustava pri gradnji garantira kvalitetu i vrhunsku energetsku učinkovitost budućeg objekta.

 • Od kojih se sirovina proizvodi YTONG ?

  Ytong se  proizvodi od prirodnih sirovina: kremenog pijeska, vapna, cementa, gipsa i vode. U proizvodnom procesu upotrebljava se i aluminijski prah, koji se do kraja proizvodnog procesa pretvori u vodik i u potpunosti ispari iz materijala ostavljajući zračne šupljine. Svi navedeni sastojci neškodljivi su za okoliš, što je i jedna od važnih karakteristika konačnog proizvoda – Ytong građevinskog materijala. To dokazuju uvjerenja o kvaliteti i karakteristikama Ytong proizvoda učinjenih od strane ovlaštenih  institucija  za analizu proizvoda, kako u Hrvatskoj, tako i u ostalim EU zemljama.

   

 • Koje YTONG elemente možemo upotrijebiti za izvedbu nosivih zidova?

  Za izvedbu nosivih zidova upotrebljavaju se zidni blokovi i termoblokovi debljine 25 cm, 30 cm i 40 cm. Za manje građevine, do visine P+2 s manjim vertikalnim opterećenjima, upotrebljavaju se blokovi iz razreda čvrstoće 2,5/0,35. Kod višekatnih građevina upotrebljavaju se za prizemnu etažu zidni blokovi veće čvrstoće, odnosno 4/0,50. Za zidove između stanova odnosno između dva prostora, gdje se zahtijeva veća zvučna izolacija, upotrebljavaju se tzv „teški“ zidni blokovi debljine 25 cm, obujamske mase 0,65 t/m3, obostrano ožbukani.

   

 • Kakva je toplinska izolativnost YTONG materijala?

  Sukladno važećem Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (na snazi od 01.01.2016g), uvjet min. koeficjenta prolaska topline za priobalje je 0,45 W/m2K, a za kontinentalni dio Hrvatske 0,30W/m2K.
  Taj uvijet (drugi je ukupna bilanca kuće) zadovoljava već i Ytong zid debljine 30cm za priobalje, a debljine 40cm, za kontitnetalni dio HR. Napominjem da je riječ o termo blokovima grupe proizvoda 2,5/0,35, a sve prema Katalogu proizvoda str. 19
  Katalog proizvoda

   

 • Kakva je požarna otpornost YTONG materijala?

  Ytong je u potpunosti negoriv, a jedan od najotpornijih građevinskih materijala na požar, svakako najotporniji materijal na požar za izvedbu zidanih konstrukcija. Daleko je otporniji i od opeke i od armiranog betona. Neožbukani pregradni zid od Ytong ploča debljine svega 10 cm, ima atest na požarnu otpornost od 120 minuta. Kao protupožarna dilatacija u objektima, koristi se zidni blok debljine 25 cm.

   

 • Koliki je vijek trajanja građevina građenih YTONG materijalom?

  Ytong je anorganski mineralni materijal (porasti beton) koji ne truli i ne raspada se, nije osjetljiv na vanjske utjecaje i ima vrlo dug životni vijek, kao i ostale vrste betona. Najstariji objekti građeni Ytong materijalom u Švedskoj – zemlji izumitelja Ytong materijala - traju već 80 godina.

   

 • Kako se objekti izgrađeni YTONG materijalom ponašaju u slučaju potresa?

  Objekti izgrađeni Ytong materijalom zbog odličnih protupotresnih svojstava Ytong elemenata otporniji su na potresne sile u odnosu na objekte izgrađene klasičnim materijalima. Objekti građeni YTtong materijalom u sustavu horizontalnih i vertikalnih armirano betonskih serklaža znatno se manje oštećuju u potresu od zgrada zidanih šupljom blok opekom, jer Ytong jednako preuzima horizontalnu potresnu silu, kao i vertikalno opterećenje. Mala težina objekata izgrađenih od Ytong materijala (cca 500 kg/m3) rezultira manjom trešnjom odnosno manjom amplitudom njihanja. Pored svega, Ytong posjeduje duktilna tj. elastična svojstva materijala, što sve povećava otpornost zgrada na oštećenja u potresnim uvjetima.
  Dobra otpornost Ytong zidane konstrukcije proizlazi iz karakteristike Ytong materijala da je relativno lagan građevinski materijal, sa zadovoljavajućom tlačnom i vlačnom čvrstoćom.


   

 • Kolike se uštede ostvaruju gradnjom YTONG sustavom?

  Treba razlikovati troškove u izgradnji i troškove u održavanju građevine. Cijena izgradnje konstrukcije jednostavnijih građevina, neovisno o vrsti materijala za zidanje, kreće se oko 30%, a cijena samog materijala za zidanje, oko 10% od cijene potpuno završene građevine. Iz toga je evidentno da uštede na odabiru materijala za zidanje nisu velike. Korištenjem jeftinijh materijala za izgradnju zidova (npr. energetski manje učinkovitih opeka) donijet će u izgradnji zanemarive uštede, u odnosu na povećane troškove grijanja odnosno  hlađenja građevine u cijelom periodu njenog korištenja. Na zidove izgrađene od jeftinih materijala, potrebno je dodati relativno skupu toplinsku izolaciju fasade („ETICS“, „DEMIT“ i slično), da bi se postigla propisana toplinska zaštita građevine. Financijska usporedba takve zidne kompozicije s jednoslojnim Ytong zidom (obrađenim gletanjem ili tankoslojnim žbukanjem) pokazuje da su cijene ili jednake ili je cijena Ytong zida čak i povoljnija. Dodatna je ušteda kod Ytong zidova u neto površini zgrade, jer su potrebne debljine zidova u Ytong sustavu gradnje - manje. Točnu vrijednost uštede teško je uopćeno iskazati jer ona ovisi o projektu i klimatskim uvjetima gdje se objekt gradi. Za grijanje ili hlađenje kuće izgrađene Ytong materijalom, potrebno je 2-3 puta manje energije. Razlog toj uštedi je izuzetna toplinska izolacija Ytong blokova. Ytong je istovremeno i građevinski i termoizolacijski materijal (koeficijent toplinske vodljivosti/lambda u suhom stanju=0,09 W/mK).
  U kombinaciji s novim termoizolacijskim materijalom – Ytong Multiporom mineralnom pločom, Ytong zid ima daleko najbolje toplinske vrijednosti.


   

 • Koji se mort koristi za zidanje YTONG elementima?

  Za vezivanje/ugradnju Ytong elemenata kod gradnje zidova upotrebljava se samo Ytong tankoslojni, bijeli mort marke M-10, koji je proizveden isključivo za zidanje  Ytong materijalom u skladu s Ytong tehnologijom  zidanja. Nanosi se u tankom sloju (2 - 3 mm), kako na horizontalne, tako i na vertikalne sljubnice ploča i blokova. Na Ytong blokove nanosi se jednostavno i precizno Ytong lopaticama, koje se proizvode u istim širinama kao i Ytong blokovi i ploče, tj konačni zid.
  Prilikom dodavanja vode potrebno je pridržavati se uputa proizvođača otisnutih na ambalaži, a vezano uz potrebnu konzistenciju pripremljenog  morta za zidanje.


   

 • Da li se od YTONG elemenata može izgraditi podrum?

  Od Ytong elemenata može se  izgraditi  i podrum koji se dijelom ili u cjelosti nalazi u zemlji. U tom slučaju minimalna debljina zidova je 30 cm, a potrebna je svakako statička provjera horizontalnog pritiska tla te eventualna ugradba dodatnih horizontalnih i vertikalnih serklaža. Kao i kod ostalih materijala, važna je kvalitetna izvedba hidroizolacije podruma. Podrum od Ytong materijala toplinski je izvrsno izoliran - ljeti hladan, a zimi topao, podesan i za stanovanje ili npr. za vinski podrum.

   

 • Kako se izvodi hidroizolacija podrumskih zidova u zemlji?

  Izvedba  hidroizolacije Ytong zidova je jednostavnija nego kod zidova od opeke ili armiranog betona. Zid od betona u pravilu treba izbrusiti od procurjelog betona koji može probiti izolaciju, a zid od opeke obavezno treba obraditi cementnom glazurom prije nanošenja hidroizolacije. Ytong zid se samo očisti od prašine i direktno na njega se nanese hladan bitumenski premaz. Nakon što se isti osuši,  s vrućim postupkom nanesemo hidroizolacijske varene trake.

   

 • Koje završne slojeve upotrebljavamo kod unutarnjih zidova?

  • Žbukanje ili gletanje
   Za završnu obradu unutrašnjih Ytong zidova preporučujemo lagane tankoslojne, gipsane, vapneno-gipsane ili vapneno-cementne žbuke. Ovisno o kvaliteti izvedene žbuke, potrebno je nanijeti 1 – 2 „ruke“ ličilačkog gleta. Ukoliko su zidovi ravno sazidani, moguće ih je umjesto žbukanja 2 puta gletati, ali uz obvezno rabiciranje cijele površine zida, plastičnim rabic pletivom (120 gr). Ukupna debljina gleta ne smije biti preko 3 – 4 mm.
  • Bojanje zidova
   Na prethodno obrađene površine Ytong zidova,  žbukanjem ili gletanjem, nanosi se završni sloj poludisperzivne boje nakon što se podloga dovoljno osuši, a sve u skladu s uputama proizvođača boje, žbuke tj. glet mase. Sušenje podloge ovisi i o uvjetima prostora u kojem se nalaze, a u praksi su se pokazale slijedeće vrijednosti sušenja podloge:
                 Glet mase                          3-5 dana
                 Gips vapnena žbuka          1 dan / 1mm debljine          -   7 dana
                 Vapnena žbuka                 1-1,5 dan / 1 mm debljine   - 15 dana
                 Vapneno cementna žbuka  1,5 dan / 1 mm debljine      - 30 dana
  • Obloga zidova keramičkim pločicama
   Kad se  Ytong zidovi oblažu keramičkim pločicama ili kamenom, zidove nije potrebno prethodno gletati ili žbukati, već se keramičke ili kamene pločice postavljaju direktno lijepljenjem na Ytong zidove. Površinu zidova potrebno je prethodno otprašiti zidarskom četkom. Moguće je također prethodno površinu Ytong zidova premazati građevinskom impregnacijom 1 – 2 puta, čime se postiže bolja prionljivost podloge.
 • Koje završne slojeve upotrebljavamo za vanjske fasadne zidove?

  Ytong je paropropusan materijal što je jedna izuzetno dobra karakteristika vrlo važna za konačnu mikroklimu u stambenom prostoru. Zid od Ytonga "diše". Iz tog razloga naša sugestija je da svi ostali odabrani slojevi budu deklarirani kao paropropusni.
  Zbog izuzetne toplinske izolativnosti Ytong materijala, vanjski zidovi grade se debljinama od 25 -40cm,  ovisno o traženom koeficijentu prolaska topline „U“,  za zidove bez dodatne toplinske izolacije. 
  Za vanjsku obradu pročelja možemo koristiti lagane vapneno-cementne žbuke u debljini 15-25mm, koja se može nanositi ručno ili strojno uz obavezno prethodno otprašivanje površine i pripremu prema uputama proizvođača žbuke. 
  Zidove također možemo gletati masama za  vanjsku primjenu, u maksimalnoj debljini od 3-4 mm, u dva sloja, uz obavezno umetanje tekstilno staklene mrežice u prvi sloj. Masa za poravnavanje uglavnom je polimer cement ili polimer cementno-vapneni prah sive ili bijele boje. Ovisno o uputama proizvođača zidove je potrebno prethodno premazati impregnacijom.
  U svrhu zaštite ožbukanih zidova od vanjskih atmosferskih utjecaja, potrebno ih je zaštititi sa završnim dekorativnim slojem u raznim bojama do potpuno završnog izgleda. 

 • Kako se keramičke pločice postavljaju na YTONG elemente?

  Zbog velike točnosti u dimenzijama Ytong elemenata, te onda posljedično tome i ravnim zidovima,  keramičke pločice lijepimo direktno na Ytong zid. Zid najprije očistimo od prašine, nanesemo ljepilo za keramičke pločice ili Ytong tankoslojni mort, te ljepimo pločice. Na "mokrim predjelima" (kao što su tuš kabine ili kade s tušem) preporuča se najprije nanijeti premaz (impregnaciju) te na to lijepiti keramičke pločice.  

   

 • Što je najbolje koristiti za oblaganje kada, tuš kabina i instalacija?

  Za oblaganje kada, tuš kabina i instalacijskih šahtova, koriste se Ytong ploče debljine 5 ili 7,5 cm, bez pera i utora. Lijepe se i horizontalne ležajnice i vertikalne sudarnice Ytong tankoslojnim mortom.

   

 • Gdje se mogu nabaviti Ytong alati za građenje YTONG-om?

  Ytong alate koriste svi zidari radi bržeg i lakšeg zidanja, te ostvarivanja Ytong normi za zidanje. Za nabavu Ytong alata potrebno je obratiti se voditeljima prodajnih područja i servisu kupaca tvrtke Xella porobeton HR d.o.o., 0800 7000 ili direktno na skladištu tvrtke Begamont d.o.o. u Zagrebu, Priobalna cesta bb, Jankomir, www.begamont.hr .    

   

 • Kako pričvršćujemo teža opterećenja na YTONG zid?

  Za pričvršćivanje težih tereta upotrebljavaju se specijalni tipli za Ytong u raznim dimenzijama, koji podnose velika opterećenja. Na tržištu ima raznih proizvođača koji u svom proizvodnom asortimanu imaju tiple za Ytong, odnosno porasti beton. Najčešće su to FISCHER GB tipli i vijci. Dimenzije i broj tipli i vijaka određuju se ovisno o debljini zida u koje se ugrađuju i o težini tereta.

   

   

 • Kakva je cijena YTONG-a u odnosu na konkurentne materijale?

  Ako usporedimo cijenu  Ytong bloka ili cijenu m3 Ytong materijala s drugim materijalima za zidanje, Ytong je nešto skuplji. No, ukoliko se komparira 1 m2 gotovog i ožbukanog zida, onda je cijena Ytong zida ista ili povoljnija  u odnosu na  druge materijale. To je vidljivo iz Ytong usporednih kalkulacija koje se razlikuju ovisno o klimatskim područjima. Važno je znati da kupovinom Ytong termobloka kupac kupuju građevinski materijal i toplinsku izolaciju - zajedno, što kod drugih materijala nije slučaj. Brzina gradnje donosi daljnju uštedu na cijeni rada. Odlična termoizolacijska svojstva Ytong materijala eliminiraju upotrebu skupih termo slojeva. Ravne površine zidova ozidane Ytong blokovima omogućuju primjenu jeftinijih, a kvalitetnih tankoslojnih žbuka. Za grijanje, odnosno hlađenje kuće izgrađene Ytong sustavom, potrebno je 2 do 3 puta manje skupe energije. Sve ovo govori u prilog činjenici da gradeći kuću Ytong materijalom i živeći u njoj - zapravo štedite za budućnost!

 • Kakva je čvrstoća YTONG vanjskog zida?

  Čvrstoća Ytong materijala iskazana je u Kataloga Ytong proizvoda s tehničkim podacima, u poglavlju koje govori o statici. Iskazane vrijednosti čvrstoća u potpunosti odgovaraju hrvatskim normama i Pravilniku o zidanim konstrukcijama. Ytong blokovi za vanjske zidove proizvode se u više marki čvrstoće. Ovisno o opterećenju, projektant konstrukcije izabire odgovarajuću marku materijala. Uz upotrebu horizontalnih i vertikalnih AB serklaža, Ytong materijalom  se može zidati kao i s opekom. Ytong materijalom možemo zidati vanjske i unutrašnje nosive zidove, zidove ispune, protupožarne zidove, zidove za zaštitu od buke i pregradne zidove.

 • Kako se ugrađuju instalacije u YTONG zidove?

  Instalacije se u Ytong zid ugrađuju puno jednostavnije i jeftinije nego u zidove od opeke. Ručnim ili strojnim strugačima („frezama“) jednostavno se, bez „štemanja“ , izvode kanali za instalacije široki točno onoliko koliko su instalacioni vodovi široki. Zatvaranje tih kanala jednostavno je i brzo. Pojedinačne kanale i ne treba posebno zatvarati prije žbukanja. Šire kanale (skup instalacija) treba prije žbukanja zapuniti produžnim mortom, te rabicirati. Ugradnja instalacija u Ytong zid je puno jednostavnija, čišća i brža nego u bilo koju drugu vrstu masivnog zida.

 • Što je to „Ytong strop“ i je li to sastavni dio YTONG sustava gradnje?

  „Ytong strop“ je polumontažna, nosiva konstrukcija koja se koristi za izgradnju međukatnih konstrukcija, balkona i stubišta te ravnih i kosih, kao i bačvastih krovnih konstrukcija. Sastoji se od armirano - betonskih gredica, ležajnica i ispunskih Ytong blokova. Koristi se za raspone do 6,5 m, a ukupna visina iznosi 15 cm. Nije potrebna tlačna ploča, već se betoniraju samo primarne i sekundarne gredice mikrobetonom. Gornja površina pregleta se Ytong tankoslojnim mortom uz dodatnih 50 % cementa. Do raspona od 3 m podupiranje nije potrebno, a preko 3 m podupire se samo u sredini raspona. „Ytong strop“ ima veliku nosivost, a kod većih raspona ili koncentričnog opterećenja, postavlja se više gredica jedna uz drugu. Isporučuje se kao sustav, a ne kao pojedinačni elementi, te obavezno s tzv. „planom polaganja“. Zbog male težine (oko 150kg/m2) podesan je pored novogradnji i za rekonstrukcije objekata.

 • Kako se obrađuje „Ytong strop“ s donje strane?

  „Ytong strop“ se žbuka tankoslojnim gipsanim, vapnenim ili vapneno – gipsanim (laganim) žbukama debljine do 1cm. Betonske dijelove gredica potrebno je premazati s Beton-kontakt premazom, a zbog spoja dvaju različitih materijala preporuča se cijela površina rabicirati.

 • Što je to Ytong, a što se naziva Siporex?

  To su dva različita branda odnosno dvije različite robne marke građevinskog materijala iz skupine porobeton ili porasti beton. U Hrvatskoj se Siporex više ne proizvodi, a od nedavno je i tvornica porobetona u Tuzli, B&H, u vlasništvu koncerna Xella, te proizvodi porobeton robne marke Ytong prema visokim tehnološkim standardima kvalitete njemačkog vlasnika licence za proizvodnju porobetona robne marke Ytong. Ytong je porasti beton najboljih tehničkih karakteristika, proizvodi se sa svim potrebnim certifikatima, a prodaje se na tržištu uz maksimalnu tehničku i savjetodavnu podršku krajnjim korisnicima.

 • Postoje li garancije za objekte građene Ytongom?

  Tvrtka Xella porobeton HR d.o.o. , kao ekskluzivni dobavljač Ytong građevinskog materijala za Hrvatsku, daje kupcima garancije odnosno „Izjave o sukladnosti“ za kvalitetu Ytong građevinskog materijala, dok građevinske tvrtke – izvođači radova, daju garancije za izgrađeni objekt i to na 10 godina za konstrukciju i 2 godine za obrtničko instalaterske radove. Ove garancije identične su kao i kod gradnje klasičnim sustavima. Ytong sustav gradnje garantira kupcu trajan i siguran objekt za više generacija.

 • Tko zna graditi YTONG materijalom?

  Svaki kvalitetan zidar koji nikad nije gradio Ytong sustavom gradnje, može svladati neke specifičnosti zidanja Ytong sustava uz našeg instruktora u toku jednog dana. Izvođači građevinskih radova koji su pohađali teoretski i praktični edukacijski program „Ytong majstor“ , vlasnici su certifikata ili diplome kojom dokazuju da njihovi zidari znaju graditi Ytong sustavom gradnje, odnosno prema pravilima struke i zahtjevima Ytong sustava, kvalitetno i brzo, uz korištenje Ytong alata i pričvrsnog pribora. Ytongom se gradi vrlo jednostavno ukoliko se majstori pridržavaju uputa proizvođača koje su dostupne u tiskanom materijalu  „Ytong upute za zidanje“  ili DVD inačici istih.

 • Koliko se brže gradi Ytong-om?

  Ovisno s kojim sustavom gradnje se uspoređuje, gradnja Ytong sustavom svakako spada u brže načine gradnje, koji imaju i elemente polumontažnog sustava. Ako ga uspoređujemo s klasičnom gradnjom šupljim blokovima od opeke i fert ili armirano betonskim stropovima, s Ytong sustavom gradnje gradi se 20 – 30 % brže. Razlog tome su blokovi i ploče velikih dimenzija, mali utrošak morta za zidanje, tanke fuge, pera i utori na elementima širih dimenzija, precizne dimenzije blokova i ploča i tankoslojne završne obrade. S konstrukcijom „Ytong strop“ brže se izvode međukatne krovne konstrukcije jer nema puno oplate i ne betonira se tlačna ploča.

 • Koja je prednost Ytong gradnje u odnosu na montažnu gradnju?

  Prednost Ytong sustava u odnosu na montažnu gradnju je ta što Ytong sustav predstavlja zidanje čvrstog objekta masivnim blokovima, ali na brz i gotovo „suhomontažni“ način. Masivni blokovi osiguravaju dobru toplinsku izolaciju i ljeti, dok lagani, montažni paneli to ne uspijevaju, pa se kod montažne gradnje javlja tzv. „efekt barake“ odnosno brzo prodiranje temperaturnog vala kroz konstrukciju zida u unutrašnjost objekta. Posljedica toga je da se u takvim objektima ljeti ne može spavati bez klima uređaja.

 • Koliko je konstrukcija od Ytong-a lakša od konstrukcije od opeke ili betona?

  Prosječna težina Ytong blokova je oko 500 kg/m3,  zida od opeke 1100-1300 kg/m3, a betona oko 2.400 kg/m3. Iz toga proizlazi da su i građevine od Ytong materijala gotovo dvostruko lakše od onih građenih opekom, odnosno višestruko  lakše od betonskih građevina. Ova činjenica jest svakako prednost, zbog mnogih razloga, a jedan od najvažnijih je bolja protupotresna otpornost zgrada građenih lakšim materijalom za zidanje.

 • Koje su referentne građevine u svijetu građene Ytongom?

  Ytong sustav gradnje primijenjen je u mnogim svjetski poznatim građevinama iz raznih segmenata gradnje: obiteljskih kuća, višestambenih objekata, te javnih i gospodarskih objekata.
  Između ostalih spominjemo poznatu Allianz arenu u Muenchenu, višestambeni objekt Mondrian u Bratislavi, kuću budućnosti tzv. „Living tomorrow“ u Amsterdamu, Krzywy Dom u Sopotu u Poljskoj, kompleks izgrađen u Beogradu za potrebe Univerzijade 2009. godine ili kompleks sajamskih paviljona građenih za potrebe EXPO sajma u Shanghaiu 2010. godine.

 • Koje su referentne građevine u Hrvatskoj građene Ytongom?

  Ytong sustav gradnje ugrađen je u cijelosti ili u pojedinim vrstama zidova u brojnim poznatim građevinama u Hrvatskoj – od privatnih obiteljskih kuća do višestambenih, javnih ili gospodarskih građevina. Neke od tih su: „Žnjanski blizanci“ i „Brodarica“ u Splitu, „World trade centar“ i Studentski kampus u Rijeci, „Kappa“ centar u Osijeku, „Muzej suvremene umjetnosti“ i bolnica „Rebro“ u Zagrebu……

 • Gdje u svijetu djeluje Xella koncern?

  Xella International podrazumijeva ukupno 8.000 zaposlenika, u više od 80 tvornica u 20 zemalja, s prodajnim  organizacijama u više od 30 zemalja svijeta. Djeluje na prostorima USA, Čile, Meksiko, Velika Britanija, Danska, Nizozemska, Belgija, Njemačka, Francuska, Španjolska, Švicarska, Italija, Austrija, Poljska, Češka, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, B&H, Srbija, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Kosovo, te na prostorima Rusije i Kine.