Najave događaja

Najavljujemo: Stručno predavanje Ytong strop i protupotresnost porobetona

Stručno predavanje Ytong strop i protupotresnost porobetona

Ytong porobeton d.o.o. i Hrvatska komora inženjera građevinarstva pozivaju Vas na stručno predavanje na temu:

Ytong strop i protupotresnost porobetona

  • nosiva stropna i krovna konstrukcija Ytong strop
  • prikaz objekata iz prakse
  • predstavljanje istraživanja provedeno na Zavodu za graditeljstvo u Ljubljani
  • film "Porobeton vs potres"

Prezentacija će se održati u srijedu 05.12.2012. u 14,00h u prostorijama Hrvatske komore inženjea građevinarstva, Ulica grada Vukovara 271/1 (Chromos toranj), 10000 Zagreb.

Predavanje se boduje u sklopu Programa stalnog stručnog usavršavanja sa 2 boda.

Prijave se zaprimaju putem pozivnog obrasca .

Svim sudionicima stručnog predavanja osigurat će se popratni materijali na Ytong USB stickovima.