Najave događaja

Najavljujemo: Predavanje Multipor i Ytong strop

Predavanje Multipor i Ytong strop - Karlovac

Ytong porobeton d.o.o. i Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac (DAGGK) pozivaju Vas na stručno predavanje na temu

Multipor i Ytong strop

  • termoizolacijska Ytong Multipor ploča
  • nosiva stropna i krovna konstrukcija Ytong strop
  • primjeri iz prakse

Četvrtak, 13.12.2012. u 15h, u prostorijama Društva arhitekata, građevinara i geodeta   Karlovac, Banjavčićeva 8, 47000 Karlovac.

Predavnje se boduje u sklopu program stalnog stručnog usavršavanja sa 2 boda.

Prijave za stručno predavanje zaprimaju se putem pozivnog obrasca koji Vam dostavljamo u prilogu.

Svim sudionicima stručnog predavanja osigurat će se popratni materijali n Ytong USB stickovima.