Plan polaganja

ytong stručnjak objašnjava planove

Uz isporuku materijala Ytong stropa, na gradilište se dostavlja detaljan plan polaganja sa svim ključnim detaljima.

Neke od planova pogledajte u slijedećim pdf dokumentima: