Postavljanje pokrova

  • Konstrukcija za postavu crijepa postavlja se na Ytong krov na način da se u smjeru okomitom
    na sljeme krova, pričvrsti pomoću vijaka namijenjenih za sidrenje u porobetonu, drvena gredica dimenzija 8x5 po visini 8cm ili 10x10 cm, ovisno o tome koje će debljine biti toplinska izolacija na krovu.
  • Drvene gredice se za strop mogu pričvrstiti pomoću pocinčanih "U" ili "L" nosača,  učvršćenih vijkom i tiplom u Ytong krov. Tiplu je potrebno odrediti u ovisnosti od mjesta pričvršćenja, ukoliko se tipla ugrađuje u beton potrebno je koristiti adekvatnu tiplu "za beton", a ukoliko se sidri u YTONG stropni blok potrebno je koristiti adekvatnu tiplu za porobeton. Sve prema uputama proizvođača tipli.
  • Gredica se za pocinčani "L" ili “U” nosač pričvršćuje klasičnim vijcima za drvo.
  • Između postavljenih gredica na razmaku od 50 do 75 cm postavlja se toplinska izolacija od staklene vune (ili sličnog izolacionog materijala) iste debljine koliko je visoka gredica (8 ili 10 cm).
  • Preko vune i gredica postavlja se paropropusna a vodonepropusna folija koja se pričvršćuje kontra letvama na postavljene gredice.
  • Okomito na postavljenu gredicu i kontra letvu postavljaju se letve za crijep na razmaku određenom za odabranu vrstu crijepa.
  • Na postavljene letve polaže se crijep prema standardima krovopokrivačkih radova.