Postavljanje Ytong stropa

U postavljanju Ytong stropa postoje određena pravila kojih se moramo pridržavati; slaganje započinje postavom gredica na osni razmak 68cm koji određuje dužina stropnog Ytong bloka.

Stop je prilikom montaže potrebno podupirati. Podupore se postavljaju na uzastopnim razmacima od 2,00m. Tom se prilikom konstrukciji izvodi radno nadvišenje sukladno tehničkim uputama. Preporučuje se hodati samo po blokovima, ne i po gredicama. Ne preporuča se skakanje po blokovima, a vožnja laki građevinskih kolica moguća je samo preko dasaka. Stropni blok se ne smije opterećivati masom većom od 120kg/kom. Nakon svaka četiri stropna bloka postavlja se ležajnica kao oplat poprečnog rebra.

U poprečna rebra u gornju i donju zonu uvlači se dodatna aramatura 08 B500. Gredice i poprečna rebra zapunjuju se sitnozrnatim betonom (agregat 0 - 4 mm) karakteristične tlačne čvrstoće c20/25. Potrošnja iznosi cca 12-15 lit./m2 stropa. Prije betoniranja, stropne blokove je potrebno natopiti vodom. Nakon betoniranja gredica, kad beton malo očvrsne, strop je potrebno pregletati tankoslojnim Ytong mortom u debljini od 1-2 mm. Čak je bolje da se rijetka masa morta razastre običnom metlom. Podgled Ytong stropa žbuka se laganim vapneno-gipsanim ili gipsanim žbukama, do debljine od 1cm.