Press

Rješavanje toplinskih mostova

Građevinar travanj 2011

RJEŠAVANJE TOPLINSKIH MOSTOVA NA PRIMJERU GRADNJE »DVOLITARSKE« NISKOENERGETSKE YTONG KUĆE »MOJA«

Aktivni toplinski mostovi na toplinsko-izolacijskom ovoju zgrade predstavljaju velik problem za udobnost stanovanja, a istovremeno znatno povećavaju toplinske gubitke. Rješavanju toplinskih mostova kod vrlo dobrih niskoenergetskih i pasivnih kuća potrebno je pristupiti planski i već u samoj fazi planiranja projektne dokumentacije PZI-a (projekta za izvođenje). Veliku pozornost potrebno je posvetiti i nadzoru njihove izvedbe. Porobeton je zbog svojih odličnih toplinskih karakteristika više nego pogodan kao masivni materijal za zidanje spomenutih objekata. Uporabom sistemskih elemenata od porobetona toplinski se mostovi rješavaju jednostavnije i brže te se njihov utjecaj znatno smanjuje već u samoj nosivoj konstrukciji zgrade.

Više...