Press

Majstor - Lake ploče protiv hladnoće

Multipor ploče protiv hladnoće

Izolacijske ploče ytong-multipor napravljene su od istog materijala kao i standardni ytong-blokovi, ali u strukturi imaju više zračnih pora. Zbog toga su mnogo lakše i nude odličnu toplinsku zaštitu. Mogu se položiti na svaku vrst zida, pa i preko stare žbuke. Ako na zidu ili žbuki ima udubljenja ili oštećenja dubljih od 1 cm, podlogu treba najprije poravnati običnom vapneno-cementnom žbukom.

Više...