Protupožarni zidovi

zgarište

Opasnost od požara u Republici Hrvatskoj

Slučaj djelovanja požara u Hrvatskoj

Činjenica je da se godišnje u Hrvatskoj dogodi  preko 8.000 požara, od čega se preko 40% odnosi na požare u građevinama s ukupnom štetom od cca. 130.000.000,00 kn. Statistika je još crnja kada se posljedicama požara doda informacija o ukupno 39 smrtno stradalih osoba u Hrvatskoj u 2008. godini, dok ih je 110 bilo ozlijeđeno.
Stoga je neobično važno poduzeti mjere predostrožnosti  kako do požara ne bi ni došlo, a ukoliko se to ipak desi iz bilo kojih razloga (ljudska nepažnja, gospodarske havarije, prirodne nepogode i slično), posljedice požara trebamo i možemo svesti na najmanju moguću mjeru!

Ytong je u potpunosti negoriv, jedan je od najotpornijih građevinskih materijala na požar općenito, a svakako je najotporniji materijal na požar za izvedbu zidanih konstrukcija. Daleko je otporniji i od opeke i od armiranog betona. Neožbukani pregradni zid od Ytong ploča debljine svega 10 cm, ima atest na požarnu otpornost od 120 minuta. Kao protupožarna dilatacija u objektima, koristi se zidni blok debljine 25 cm.


Dodatno objašnjenje: Ytong je negorivi građevinski materijal klase A1 po DIN 4102-4. i ne sadrži štetne tvari u plinovitom stanju. Porasti betoni imaju na uobičajenim sobnim temperaturama u svojim porama sadržaj vlage od oko 4 m.-%. Ova adsorptivno vezana voda bit će istjerana iz pora tek pri temperaturama oko 100°C i dovesti time,  kao i kod svih ostalih mineralnih građevinskih materijala, do malog sakupljanja materijala. U temperaturnom području između 200°C i 800°C, dolazi do otcjepljivanja kristalne vode. Pri temperaturama do oko 700°C ne nastupaju još nikakve značajne promjene svojstava porastog betona. Tlačna čvrstoća blokova od porastog betona raste u temperaturnom području do otprilike 650°C, a pri 700°C ona doseže otprilike polaznu čvrstoću pri 20°C. Maksimalno naprezanje koje se može preuzeti nalazi se na oko 80% iznad polazne vrijednosti. Pri temperaturama višim od 800°C prelazi u Tobermorit, tada još djelomično sa sadržajem vode u Wollastonit bez vode. Ovim korakom izvršeno je potpuno uklanjanje vode iz porastog betona.
Vremenski ograničeno – odgovarajućim klasama otpornosti na požar prema DIN 4102-4, porasti beton može izdržati temperature iznad 900°C.

Rezultati istraživanja dobiveni ispitivanjem po novoj euro klasi EN 13501 koji je provela tvrtka Xella Porenbeton Österreich GmbH, Austrija

Ytong protupožarni zid debljine 25 cm gustoće materijala 400 kg/m3 tlačne čvrstoće 2,5 N/mm2 bio je izložen plamenu u trajanju od ukupno 112 minuta, s otprilike 1000 oC. Suprotna strana zida se tijekom ovog perioda zagrijala za samo 3oC.
Ytong zid od termoblokova debljine 30 cm je tijekom čitavog pokusa opterećivan sa 120 kN/po tekućem metru. Tek nakon 100 minuta izlaganja plamenu, zid je s progibom od 2 mm pokazao minimalne deformacije.Za testiranje otpornosti na mehaničko opterećenje, protupožarni zid Ytong je bio 3 puta izložen udarcima 200 kg teškog njihala. Osim najsitnijih pukotina, zid se pokazao neoštećenim, a zatvaranje prostora je potpuno zadržano tijekom čitavog pokusa.Rezultati dobivani ispitivanjem:Već prema namjeni zida, moraju se u okviru norme EN 15301 ispuniti različite kategorije i vremenske vrijednosti. U slučaju vatrozaštitnog zida, to su kategorije  (R) nosivost, (E) zatvaranje prostora, (I) toplinska izolacija tijekom vremena od 90 minuta i (M) otpornost na mehaničko opterećenje.
Masivna izvedba Ytong porastim betonom, povezana s visokom izolativnošću, najvažnija je sigurnosna mjera – jer masivnost & izolativnost sprječavaju širenje požara na zidove i stropove, kao i na susjedne prostorije.       
Nije dovoljno upotrijebiti samo pojedinačne „vatrootporne“ elemente, jer stvarna vatrootpornost ovisi o izvedbi čitave konstrukcije. To se na upečatljiv način potvrđuje i dolje navedenim usporednim grafičkim prikazom.
On pokazuje stvarno postignuto trajanje vatrootpornosti različitih građevnih elemenata s traženim razredom
F 30 (ubuduće REI 30 prema EN 13501) kod 36 različitih tipova zgrada.
Gore navedenim podacima potrebno je dodati, da je porasti beton robne marke Ytong trenutno jedini građevinski materijal za nosive vanjske ili ispunske vanjske zidove, kojem nije potrebna dodatna toplinska izolacija. Dodatne toplinske izolacije fasada, izuzev mineralnih vuna, gorivi su materijal i veoma ih je teško gasiti. Prilikom gorenja razvijaju izuzetno štetne plinove, gore na površini s koje bi vatrogascima trebao biti omogućen pristup za evakuaciju i gašenje, te je u zgradama višim od 4 kata iznimno otežano gašenje požara i spašavanje ljudi.Iz svega gore navedenog, slijedi zaključak da se porasti beton može u odnosu na moguće opterećenje požarom, označiti kao vrlo otporan na požare, dapače često se koristi u Institutima koje vrše ispitivanja radi oblaganja komora za ispitivanje požara kao i u tvornicama pare, kao zid za oblaganje okana predgrijavanja, keramičkih peći i kanala za dimne plinove pri temperaturama od 800°C do 900°C.

Navedene činjenice dokaz su da je struka odavno prepoznala pozitivne karakteristike Ytong porastog betona u slučaju požarne opasnosti!

Slike zgarišta na zagrebačkom Jarunu

Slike zgarišta na zagrebačkom Jarunu, gdje je zorno vidljiv utjecaj požara na pojedine vrste konstrukcija ugostiteljskog objekta „Som Jura”, dokazuju točnost tvrdnji koje govore u prilog izvrsne karakteristike Ytong materijala – njegovih protupožarnih svojstava!