Rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje

Osnovna ideja kod svih rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja je izvesti nosivu konstrukciju sposobnu preuzeti sva očekivana opterećenja a da je uz to relativno male mase, kako se dodatno ne bi opteretili postojeći nosivi elementi, grede, zidovi, stupovi, temelji i sl.


YTONG strop sa malom masom od samo 150kg/m2,  ujedno je i kruta ploča u svojoj ravnini sposobna prenijeti sva vertikalna ili horizontalna opterećenja. Uz pravilno izvedene detalje oslanjanja na glavne nosive ali i na poprečne zidove, postojeći objekt biti će u konačnici seizmički stabilniji i otporniji.


Ukoliko je takva rekonstrukcija izvedena na način da se zatečena tehnička svojstva vezana uz mehaničku otpornost stabilnost ne mijenjaju do uključivo 10%, smatra se da rekonstrukcija nema bitan utjecaj na tehnička svojstva postojeće konstrukcije (Tehnički propis za zidane konstrukcije NN 01/07 čl.11).