Sanacije drvenog grednika

Sanacija postojećeg poda od drvenog grednika

Na građevinskom tržištu veliki udio počinju zauzimati  rekonstrukcije i adaptacije postojećih objekata.

Atraktivne zone gradskih centara obiluju starim, uglavnom stambenim zgradama građenim početkom prošlog stoljeća, koje su nerijetko i zaštićene kao kulturna dobra.

U njima redovno nailazimo na stropne konstrukcije od drvenih grednika koje su u iznimno lošem stanju. Drvene grede (često i stoljetne) su trule, a ugrađene su na teško vidljivim mjestima uz oslonce ili ispod betonskih glazura (u mokrim čvorovima kupaonica i wc-a). Nailazimo i na grede u cijelosti "pojedene" od raznih nametnika (crvotočina, gljivica, bakterija i sl).

Drvena greda izjedena crvotočinom ; Coleloptera (tvrdokrilac)

Prilikom rekonstrukcije takvih stropova, često je onemogućeno izvođenje radova u stanovima donje etaže, najčešće zbog različitih vlasnika, te se zahtjeva konstrukcija koju nije potrebno podupirati.

Često je i onemogućen pristup gradilištu, jer su takvi objekti uglavnom u centru grada. Konstrukcija bi tada trebala biti sastavljena od manjih lakših djelova, kako bi se mogla ručno transportirati i ugrađivati, bez teških alata i strojeva.

U takvim su slučajevima često nedovoljno poznati postojeći nosivi konstruktivni elementi kao zidovi, grede i temelji objekta. Zasigurno ih se ne treba dodatno opterećivati, te je iz tog razloga poželjno ugraditi laganu a nosivu stropnu konstrukciju.

Isto tako, novi ugrađeni nosivi elementi trebali bi podići građevinski standard zgrade na način da zadovoljavaju nove i rigoroznije suvremene zakone po pitanju nosivosti, potresnih i požarnih opterećenja.

Konstrukcija može biti izvedena iznad postojećeg drvenog grednika, nakon što se ukloni šuta i daske ili se konstrukcija može "upustiti" između grednika. Na taj se način mogu izbjeći problemi sa visinama vrata i postojećih parapeta, a drveni grednik ostaje opterećen samo postojećom trstikom i žbukom.

Ytong stropni blok se lagano pili, pa se može prilagoditi svim mjerama i oblicima. Gredice se izvede "na mjeru"  i nosivosti prema željama kupaca.

Ytong strop upušten između drvenog grednika

Ukoliko je nakon izrade Ytong stropa u bućnosti potrebno ukloniti postojeći drveni grednik, svi radovi se mogu izvesti iz donje etaže, bez radova u Vašem stanu.  Uz izradu nove ploče unutar objekta, vrlo jednostavno bez podupiranja mogu se izvesti i manji balkoni odnosno terase.

Ytong strop s balkonom

U slučajevima građevina koje su zaštićene kao kulturno dobro, ovakav sustav intervenicije može osigurati iste visine međukatne konstrukcije, a samim time i iste korisne visine etaža, bez upliva na proporcije i raspored prostorija izvorno zaštićenih stanova.

U sanaciji postojećih pročelja, međukatnih konstrukcija i krovišta starih stanova zakonodavac traži i da se zadovolje novi stambeni standardi u smislu toplinske i zvučne izolacije. Na tom području su upravo stupile na snagu i zakonske obveze energetskog certificiranja svih građevina, posebno postojećih građevina, a sve u cilju usklađivanja s energetskim uštedama kojima teži i cijela Europska Unija.

Bitno je znati da se energetskog certificiranje svake postojeće zgrade u Hrvatskoj (bilo stambene ili javne) mora izvršiti najkasnije do prvog dana hrvatskog stupanja u EU, kako bi se ista mogla prodati, iznajmiti ili hipotekarno založiti.

Gledano s ovog aspekta zakonske obaveze energetskog klasificiranja svake građevine, ulaganje u kvalitetnije zvučne i toplinske karakteristike stana je i tržišno opravdano jer bitno podiže nivo ugodnosti stanovanja, smanjuje režijske troškove grijanja i hlađenja, te podiže ukupnu vrijednost na tržištu nekretnina.

Iz svega navedenog Ytong strop  se nameće kao logično rješenje problema.

Sa glavnim karakteristikama kao što su:

  • masa  stropne konstrukcije iznosi  samo 150 kg/m2, zbog čega u fazi montaže nije potrebno podupiranje raspona do 3,0 m
  • nakon postave konstrukcije (gredica i stropnog bloka), za dovršenje postupkom betoniranja, potrebno je samo 1,5m3 betona na 100m2  postavljene konstrukcije
  • konstrukcija već nakon 24 sata ima veliku sposobnost nošenja
  • odlična toplinska izolacija
  • podnošenje velikih potresnih i požarnih opterećenja
  • jednostavna i brza izvedba

Sanacija postojećeg poda od drvenog grednika u slici: