Silka silikatni blokovi

Raspoloživi formati

tablica karakteristika silka proizvoda

Upotreba

  • Za sve vrste zidova (unutrašnjih i vanjskih) kod objekata masivne konstrukcije, kao i kod svih tipova visokogradnje i za različite sisteme gradnje
  • Za individualno stanovanje - kuća za jednu obitelj
  • Za kolektivno stanovanje - za više domaćinstava
  • Za administrativne objekte
  • Za odgojno-obrazovne ustanove, sportske dvorane...
  • Za inustrijske objekte