Što je Ytong krov?

Osim za stropne konstrukcije, Ytong strop je idealan u slučajevima izgradnje ili adaptacije krovnih konstrukcija.

U postavljanju Ytong krova stropni blokovi mogu se umetati s gornje strane. Prije betoniranja hodati se može samo po blokovima, ne i po gredicama. Stropni Ytong blok ne smije se opterećivati masom većom od 120 kg/kom.

Podupore se postavljaju na uzastopnim razmacima od 2,00m. Tom se prilikom konstrukciji izvodi radno nadvišenje sukladno tehničkim uputama. Nakon svaka četiri stropna bloka postavlja se ležajnica kao oplata poprečnog rebra.

U poprečna rebra u gornju i donju zonu uvlači se dodatna armatura ø8 B500. Gredice i poprečna rebra zapunjavanju se sitnozrnatim betonom (agregat 0 - 4 mm) karakteristične tlačne čvrstoće C20/25. Potrošnja iznosi cca 12- 15lit./m2 stropa.

Prije betoniranja, stropne blokove je potrebno natopiti vodom. Nakon betoniranja gredica, kad beton malo očvrsne, strop je potrebno pregletati tankoslojnim Ytong mortom u debljini od 1-2mm. Čak je bolje da se rijetka masa morta razastre običnom metlom. Podgled Ytong stropa žbuka se laganim vapneno- gipsanim ili gipsanim žbukama, do debljine od 1cm.