Stubišta

Istovjetno prednostima YTONG stropa kao međukatne i krovne konstrukcije, stubište se izvodi brzo i jednostavno uz rijetko podupiranje i malo potrebne oplate.  Prilikom postave stubišnih krakova i podesta važno je pridržavati se pojedinih pravila, jer je u protivnom vrlo teško uskladiti geometriju budućeg stubišta. Podupiranja se izvode u pravilu u polovicama raspona gredica. Gazišta se mogu izvoditi piljenjem YTONG blokova ili klasično betoniranjem u oplati za što je iz ploča potrebno ostaviti nastavke od rebraste armature.

 

Ytong konstrukcija stubišta

 

Stubište se sastoji od YTONG gredica, YTONG stropnog bloka, ležajnica i gazišta koja mogu biti dobivena piljenjem YTONG blokova debljine 30cm ili se mogu izvesti klasicno betoniranjem u oplati. Uz navedeni materijal potrebno je ugraditi i dodatnu armaturu spojeva gredica i
poprecnih rebara, na mjestu iznad ležajnica. Odabir armature nosivih gredica vrši se iskljucivo na osnovu statickog proracuna. Sitnozrnati beton kojim se ispunjuju gredice proizvodi se na gradilištu i nije predmet ponude sastavnih elemenata konstrukcije kao niti oplata i podupiraci
koji su još potrebni za dovršenje konstrukcije.