Upute korak po korak

1. Postavljanje gredica

Osnovu Ytong stropa čini Ytong stropni blok dimenzija l=62,5; d=25; h=15cm. Slaganje Ytong stropa započinje postavom gredica na osni razmak 68cm koji određuje dužina Ytong stropnog bloka.

2. Postavljanje blokova

Prostor između gedica ispunjava Ytong stropni blok. Blokovi se mogu postavljati s gornje i donje strane konstrukcije. Prilikom postavljanja bloka smijemo se koristiti gumenim čekićom. Važno je za napomenuti kako se Ytong stropni blok vrlo lako pili. Ležajnicu postavljamo u pravilu svaka 4 do 5 bloka.

3. Izrada nadvišenja

Gredice Ytong stropa se u pravilu podupiru u razmaku od 2m, a tom prilikom je potrebno izvesti nadvišenje.

Nadvišenja je potrebo izvesti prema specifikaciji:

  • za raspone od 2,0m nadvišenje treba iznositi cca 0,5cm
  • za raspone od 3,0m do 4,0m nadvišenje treba iznositi cca 1,0cm
  • za raspone od 4,0m do 5,0m nadvišenje treba iznositi cca 2,0cm
  • za raspone od 5,0m do 6,0m nadvišenje treba iznositi cca 2,5cm

4. Armiranje poprečnih rebara

Na mjestima ležajnice povlačenjem rebraste armature formira se poprečno rebro. Donja šipka se postavlja neposredno iznad betonskog tijela ležajnice, a gornja šipka ispod armature gornje zone gredice, pri čemu se šipka vezuje žicom za tu armaturu. Šipke se nastavljaju preklapanjem od 50cm.

5. Ugradnja betona

Ugradnja betona mora postići osnovni cilj, da dobro popuni prostore oko armature zbog njene zaštite. Stoga je najbolje proizvesti sitnozrnati beton u volumenom omjeru 2,5 dijela pijeska frakcije 0-4mm (pijesak za zidanje) i jednog dijela cementa. Količina cementa je približno 450kg/m3 betona. Projektirani razred tlačne čvrstoće takvog sitnozrnatog betona iznosi C20/25 N/mm2. Količina vode mora biti tolika da se beton sam raspoređuje kad se izlije u kanale Ytong stropa (tekuća konzistencija). Takav malo veći vodocementni faktor (omjer vode i cementa) ne treba zabrinjavati jer lakobetonski stropni blok vrlo brzo "popije" prekomjernu količinu vode. Na kosim plohama treba biti pažljiv i nešto smanjiti količinu vode kako se beton ne bi izlijevao iz nagnutih kanala Ytong stropa. Poravnavanje sitnozrnatog betona u kanalima vršiti tek nakon što stropni blok upije višak vode u betonu, cca pola (1/2) sata nakon izlijevanja.

6. Ytong tankoslojni mort

Ytong tankoslojni mort je važan sastavni dio Ytong stropa. Postavlja ga se najranije jedan sat nakon ugradnje betona. Mort se načini rijetkim, kao mješavina Ytong morta, cementa i vode. Dodatak cementa se kreće oko 30%. Mješavina mora biti rijetka toliko da se sama razlijeva po površini. Nanosi ga se slobodnim izlijevanjem u debljini maksimalno 1mm. Po površini ga se predlaže razvući metlom. Kada se radi o krovnoj konstrukciji tada ga se može blago poravnati gleterom. Jedna od osnovnih funkcija tankoslojnog morta je popunjavanje spojeva među blokovima.

7. Žbuka

Žbuka na Ytong stropu izvodi se kao i na svakom drugom Ytong zidu. Neposredno prije postavljanja žbuke, podgled je potrebno dobro natopiti vodoim. Dovoljna je jednoslojna vapneno gipsana žbuka, debljine 8-10mm. Nanosi se strojno ili ručno. Zbog uklještenja blokova gredicama i poprečnim rebrima, nema opasnosti od pucanja žbuke na dodirima dvaju različitih materijala. U prvih tri do četiri tjedana na žbuci se primjećuje razlika u boji zbog različite brzine sušenja.