Top energy value for 2020!

top energy value

YTONG lambda 0,07 W/mK predstavljena na BAU u Muenchenu

Korporacija Xella svjetski je lider u ponudi energetski učinkovitih građevinskih materijala, a svoje je brandove Ytong, Fermacell, Multipor, Hebel, Silka, Aestuver, uspješno predstavila na

međunarodnom sajmu graditeljstva u Muenchenu, BAU 2011.

Kako je u Europskoj uniji upravo 2020.  godina primjene još strožijih uvjeta po pitanju toplinske zaštite, Xella je predstavila Ytong termoblok s koeficijentom toplinske vodljivosti 0,07

W/mK , što u današnje vrijeme predstavlja revoluciju među građevinskim materijalima za zidane konstrukcije, a biti će aktualan i 2020. kada će se postavljati zahtjev da građevine imaju

potrošnju energije gotovo identičnu 0!

„Oni proizvođači koji danas nude građevinske materijale na tržištu, moraju računati sa zahtjevima u budućnosti. Tko danas gradi s našim materijalima, može biti siguran da kroz sljedećih 10

godina neće imati potrebu za modernizacijom“ – rekao je na sajmu BAU Mark Blum, direktor Xella Germany, predstavljajući Xella-ine high - tech proizvode.

Zahvaljujući homogenoj strukturi Ytong termobloka, Ytong zid je u svim smjerovima jednako toplinski izolativan i nosiv, stoga su kod građevina projektiranih i građenih  Ytong sustavom

gradnje toplinski mostovi smanjeni na minimum, kao također i gubitak toplinske energije u sezoni grijanja odnosno hlađenja objekata. Xella je na BAU sajmu u Muenchenu kao fokus svog

djelovanja predstavila štedljivost i okrenutost zelenoj, održivoj gradnji. Na 180.000 m2 paviljonske površine, Xella je bila jedan od 1.900 izlagača iz 40 zemalja svijeta koliko ih se

predstavilo na sajmu kojeg je posjetilo gotovo 220.000 ljudi od 17. do 22. siječnja 2011. godine.