Zvučna zaštita

Zvučna zaštita

YTONG je građevinski materijal, koji svojom strukturom s puno pora prigušuje zvučne valove i ima za 9dB veću zvučnu zaštitu od drugih građevinskih materijala slične gustoće. Da bismo postigli potpuni učinak te zaštite, konstrukcija mora biti izgrađena na pravilan način. To postižemo korištenjem zidnih blokova koji se sa istaknutim dijelovima i utorima povezuju bez ikakvih otvora i praznih prostora, koji su uzročnici zvučnih mostova. S prikladnim žbukama povećavamo učinak izolacije i time zadovoljavamo kriterije iz propisa za zvučnu zaštitu građevinske konstrukcije.

Zvučna zaštita za unutarnji jednoslojni zid

Napomena:
Diletacijska fuga kod zida i stropamora biti neprekinuta i zapunjena mineralnom vunomdebljine 5cm, gustoće max. 60kg/m3, bez slabljenja zidova uslijed instalacija. (1) Izvještaj o ispitivanju IGH 2900-699/05
U tablici su prikazane vrijednosti zvučne izolacije za navedene tipove ziđa i grupu (obujamsku masu) Ytong proizvoda, uključujući obostrano ožbukane zidove i sporedne puteve zvuka koji su uobičajeni za gradnju. Vrijednosti spektra C i Ctr ustanovljene su prema normi HRN EN ISO 717-1.